O nás

Kdo jsme

SportinGO! (oficiální název Sportingo z. s.) je sportovní spolek se sídlem v Ústí nad Labem. 

Sportovní spolek pro všechny, kdo milují sport, pohyb a aktivní životní styl.

O co usilujeme

Naším dlouhodobým záměrem je sdružovat sportovce a další zájemce o aktivní životní styl v nejrůznějších sportovních odvětvích ve všech věkových i výkonnostních kategoriích.

K jeho dosahování jsme se rozhodli:

  • provozovat a organizovat ve svých oddílech a kroužcích celoroční pravidelnou sportovní činnost v oblasti dětí mládeže a vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro tuto činnost
  • realizovat sportovní a volnočasové aktivity pro zájemce z řad široké veřejnosti zaměřené na aktivní trávení volného času především dětí a mládeže
  • vytvářet podmínky pro vznik nových oddílů z neformálních a neorganizovaných sportovních aktivit jedinců a skupin v nejrůznějších sportovních odvětvích
  • vykonávat osvětovou a výchovně vzdělávací činnost v oblasti propagace sportu a aktivního životního stylu, včetně publikační činnosti a napomáhat rozvoji veřejného a komunitního života v místech své působnosti.

Kde jsme se tu vzali

Historie spolku sahá do roku 1998. Tehdy se pod názvem „Sdružení pro vzdělávání komunit“ dala dohromady skupina lidí, která se v průběhu let podílela na realizaci desítek projektů především v oblastech vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnanosti a rozvoje komunitního života.

Postupem času se spolek s obměnou členské základny začal více orientovat na projekty z oblasti zdravého životního stylu a rozvoje sportovních a pohybových aktivit široké veřejnosti. Tyto aktivity vyústily v roce 2021 v rozhodnutí zaměřit činnost spolku i na přímou realizaci sportovních a volnočasových aktivit napříč různými sportovními odvětvími s důrazem na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a na aktivní trávení volného času.

Tento přerod ve sportovní organizaci byl oficializován v roce 2022 změnou stanov a přejmenováním spolku na SPORTINGO.

Za současnou podobou spolku stojí tři lidé, kteří tvoří výkonný výbor spolku.
Lenka Vorlová, Jaroslav Svatek a Tomáš Krejčí, který spolku předsedá.