Kroužky plavání

Kroužky plavání

Pro koho jsou kroužky určeny:

V rámci pravidelné sportovní činnosti pořádáme tréninky plavání pro kategorie:

  • nejmenší s rodiči (2-5 let)
  • neplavci (od 5 let)
  • plavci (od 8 let)

Co se v kroužcích naučíte:

Nejen plavat 🙂
Děti se naučí orientovat se ve vodním prostředí, začlení se do kolektivu dalších dětí. Naučí se nebát vody, správně dýchat a splývat na vodě a také skákat do vody. Již rozplavaní účastníci se pak naučí základům plaveckých způsobů a ti pokročilejší pak jejich zdokonalování.

Kde se tréninky konají:

Naší plaveckou základnu máme v bazénu na bazén na Speciální ZŠ a PŠ Pod Parkem na Severní Terase
(Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa)
Příležitostně využíváme také bazén Městských lázní Ústí nad Labem (Panská 1700/23, 400 01, Ústí nad Labem-Město)

Termíny a čas:

Kroužky jsou tvořeny 20 lekcemi.
Tréninky probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek.
Od 16 do 17 hodin je čas vymezen Plavání pro nejmenší s rodiči.
Od 17 do 18 hodin je čas na kroužky pro neplavce, a konečně od 18 do 19 hodin víří vody našeho bazénu plavci. 

Cena:

Cena kroužku je 2 500 Kč (za 20 lekcí). Úhrada probíhá předem.

Splatnost: k 30.9.2023 (1.školní pololetí) k 28.2.2024 (2.školní pololetí).

Částka je vždy za jedno pololetí školního roku. Cenu uhraďte na účet spolku č. 2802409851/2010. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka. Počet výukových hodin ve všech výukových kurzech je celkem 16-20 (Lekce = 40minut výuky plus cca 10 min. před rozcvičení a 15 po výuce, poslední je ukázková hodina pro rodiče). Náhrada hodin je možná pouze v případě, kdy dítě ze zdravotních důvodů (potvrzených ošetřujícím lékařem) zcela přestane na výuku plavání docházet. Nelze nahrazovat či jinak vracet jednotlivé zameškané hodiny (provozně to nelze garantovat všem dětem bez rozdílu).

S kým:

Kroužek vede Jaroslav Svatek, zkušený instruktor skupinového a individuálního plavání pro děti předškolního a školního věku a pro dospělé s letitou praxí.

Kromě osvědčení trenéra plavání III. třídy a osvědčení rozhodčího III. třídy plavání je masérem pro sportovní a relaxační masáž a disponuje kvalifikačním průkazem plavčíka.

Registrace na kroužek:

Rezervace místa na kroužky probíhá v online rezervačním systému na záložce Rezervace

Další informace ke kroužkům plavání naleznete též na samostatném webu Plavání hrou.