Kroužky Sportík

SPORTÍK - PROBOŠTOV

Pro koho je kroužek určen:

Kroužek je určen pro děti ve věku od 6–14 let.

Co se v kroužku naučíte:

Náplní kroužku budou sportovní hry, seznámení se s jejich pravidly a hlavně zdravý a pravidelný pohyb a všestranný sportovní rozvoj. Společně se budeme věnovat individuálním i kolektivním sportům, jako například florbal, ringo nebo také běh, dětské kruháčky a další. Kroužek je vhodný pro každého mladého sportovního nadšence, který chce zdokonalovat své sportovní schopnosti a rád objevuje nepoznané.

Kde se tréninky konají:

Sokolovna Proboštov – Proboštovská 267, 417 12, Proboštov

Termíny a čas:

Kroužek je tvořen 15 lekcemi. Tréninky probíhají vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hod.

První trénink je 5.10.2023

Cena:

Cena kroužku je 1 650 Kč za pololetí za 15 lekcí.

Uvedenou cenu laskavě uhraďte na účet spolku č. 2700546660 / 2010 do 1 měsíce od rezervace. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka.

S kým:

Kroužek vede zkušená trenérka Tereza Hrabcová.

Těšíme se na Vás!